6 ideeën voor FairTradeGemeente Hasselt – wat gebeurde er beleidsmatig tussen 2006 en 2012?

11 mei 2012 at 8:45 am 1 reactie

OPGELET: Onderstaande is een historisch document. Het is ook nog steeds – uitgebreider – te raadplegen op de vroegere website van de trekkersgroep.
N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 contacteerde de Trekkersgroep FairTradeGemeente Hasselt de partijen die opkwamen.
Momenteel raadplegen wij de partijen inzake hun programma voor 14 oktober a.s. Als trekkersgroep zijn we trots op wat de afgelopen zes jaar rond fair trade extra verwezenlijkt werd, door het aangaan van het engagement FairTradeGemeente te worden EN TE BLIJVEN. Maar… alles kan beter, niet zo? 😉

Voorafgaand aan de gemeenteraad van 22 mei 2012 vroegen we alvast onze (aspirant nieuwe) bestuurders en gemeenteraadsleden om op de foto te staan met een wervende fairtradeboodschap. Hier vind je de resultaten.

Onze zes voorstellen d.d. 8 oktober 2006

De trekkersgroep formuleerde 6 vragen aan het adres van de partijen.
Open hier onze voorstellen aan de komende (d.d. 2006, nvdr) bewindsploeg.

De reacties

CD&V

Antwoord van Ivo Belet, lijsttrekker :
“Wij hebben je nota met veel belangstelling doorgenomen. Zoals je zal lezen in het document in bijlage sluit de inhoud hiervan zeer nauw aan bij de werkingspunten die door de trekkersgroep Hasselt Fairtrade naar voren worden geschoven. Op basis van jullie voorstellen zullen wij in de komende jaren samen trachten om Hasselt als FairTradeGemeente verder te ondersteunen en uit te bouwen.”

Groen!

Antwoord van Toon Hermans, vijfde plaats PRO-lijst:
“Ziet er goed uit. Natuurlijk staan we daar achter. Duurzaamheid is nu eenmaal ons politiek horizontaal (binnen alle beleidsbevoegdheden) uitgangspunt van de partij… ik kan daar ook niets aan doen maar ’t is zo… het zit in onze ‘groene’ genen… Ik zou dus zeggen… is dat alles ? Ik denk aan nog veel meer… Proficiat…”

N-VA

Frieda Brepoels, vijftiende plaats lijst CD&V/N-VA:
“Hartelijk dank voor je terechte vraag, natuurlijk steun ik het Fair trade beleid, ook gemeentelijk. Ik heb destijds zoals je weet ook aan de wieg gestaan van dit beleid op het provinciale vlak.”
“De bovenlokale functie van Hasselt biedt unieke mogelijkheden om de principes van FairTradeGemeente en Duurzaamheidsspiegel in een ruimere context te plaatsen. Als initiatiefnemer of medeorganisator van bovenlokale activiteiten, neemt de stad Hasselt de vermelde principes als aandachtspunt op bij de onderhandelingen die moeten leiden tot een akkoord aangaande de voorziene activiteit.”

SP-a

Antwoord van Hilde Claes, lijstduwer PRO-lijst:
“In goede orde ontving ik je mail, waarvoor mijn dank. Ik zal je bijlage vast en zeker bespreken met Herman en bekijken welke punten concreet gesteund kunnen worden. Maar zoals je al weet doen wij er alles aan om het Hasseltse stadsbestuur een voortrekkersrol te laten spelen inzake eerlijke handel. Niettemin heb je groot gelijk dit punt blijvend onder de aandacht te brengen en te blijven ijveren voor meer eerlijke handel. Ik ben ervan overtuigd dat nog vele mensen overtuigd kunnen en moeten worden van het aspect eerlijke handel. Jullie onaflatende inzet hiervoor zal ongetwijfeld vruchten afwerpen.”

Spirit

Antwoord van Annemie Roppe, vierde plaats PRO-lijst:
“De voorstellen lijken me allemaal passend binnen onze spirit-visie. Bovendien, en dat is ook belangrijk, lijken ze ook realistisch en uitvoerbaar. Ik denk dan ook dat we hierop een formeel en positief antwoord kunnen geven. We nemen ze alleszins verder mee, indien tenminste de kiezer ons toelaat om mee te besturen !”
PS. “Ik heb aan De Croo een brief gestuurd met de vraag of hij ‘fair trade‘ producten wilde gebruiken in de koffiekamer van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar wij tijdens en tussen de vergaderingen iets kunnen drinken. Hij heeft mij schriftelijk laten weten dat hij op mijn verzoek wil ingaan en dat hij hiervoor bij de volgende bestelling rekening mee zou houden. Ik was blij met dit antwoord en ik kan mij voorstellen dat jullie dat ook zijn !”

Open VLD

Antwoord van Hilde Vautmans, lijsttrekker (toenmalig) VLD:
“Heel graag wil ik met U daarover eens van gedachten wisselen.”
Helaas ontvingen we geen officieel antwoord op onze zes voorstellen in aanloop van de verkiezingen.
UPDATE 26-03-2007: “Open VLD Hasselt ondersteunt deze acties met volle overtuiging en pleit ervoor dat er blijvend aandacht moet zijn voor Hasselt als FairTradeGemeente” staat te lezen in het nieuwe document dat Open VLD ons bezorgde. “Wij zijn niet alleen voorstander van eerlijke handel, maar ook van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethische handel”, benadrukt schepen Carlo Gysens. “Hasseltse handelaars en horeca maar zeker ook inwoners moeten geinformeerd en gestimuleerd worden om eerlijke producten te kopen. Eerlijke handel betekent voor Open Vld Hasselt bovendien belang hechten aan de plaatselijke landbouw, de producten uit eigen streek”, stelt voorzitter van de gemeenteraad Hilde Vautmans. “Wij zullen er alles aan doen om deze initiatieven in Hasselt te stimuleren en de aandacht te geven die ze verdienen”, vult gemeenteraadslid Laurence Libert aan.

Vlaams Belang

Ghislain Struys, tussenkomst op de gemeenteraad van 25-10-2005:
“Ontwikkeling houdt volgens ons nu eenmaal in dat (een) landbouwsamenleving voor een stuk geïndustrialiseerd wordt.”
“Onze voornaamste kritiek op Oxfam is (…) dat het hier om een commercieel bedrijf gaat, met Max Havelaar als een commercieel label, en dat wij geen reden zien om als overheid het ene bedrijf voor te trekken ten opzichte van het andere.(…) Er mag hier dus geen sprake zijn van het “opdringen” van Oxfam goederen aan derden.”

Advertenties

Entry filed under: Geen categorie.

braziliaans bezoek voor de Wereldwinkel op 21 april en OpenLesDag primeur voor PSSD op 22 april Maarten Baetens en Ben Bammens (Milieudienst) winnen Masterchef 2012 stad Hasselt

1 reactie

Trackback this post


Om een FairTradeGemeente te zijn en te blijven moet onze stad aan zes criteria voldoen:

1. Het lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade. Met woorden, en met daden.
2. Minstens twee fairtrade-producten zijn beschikbaar in de plaatselijke winkels. En in de horeca worden ze geserveerd.
3. Scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade-producten en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten.
4. Een goede strategie houdt de campagne lang in het nieuws. Zo voelt iedereen (inwoners, handelaars, organisaties) zich gewaardeerd voor zijn engagement.
5. Een lokale trekkersgroep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt voor continuïteit.
6. Met een nieuw initiatief promoot de gemeente lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten.

Categorieën


%d bloggers liken dit: