Posts filed under ‘2011 – 06 (juni)’

Hotelschool Hasselt meent het met fair trade – de foto’s en woorden van dank

Woensdag 29 juni 2011 ontving de Hotelschool van Hasselt, uit handen van gouverneur en fairtradepeter Herman Reynders, het label van fairtradeschool.
Dit als eerste Hotelschool in Vlaanderen.

v.l.n.r. Willy Claes (voorzitter), Marie-Thérèse Boyen (directrice), An Kindermans (FairTradeGemeenten), Steven Schepers en Gwen Segers (Oxfam-Wereldwinkels)


Steven Schepers en Jacques Vanderstraeten (leerkracht Bakkerijschool)


midden: Jacques Vanderstraeten (leerkracht Bakkerijschool) | rechts: Sophie Houbrechts (algemeen directeur mini-onderneming Sweet A Fair Plus)


KLIK OP DE FOTO'S VOOR GROTERE WEERGAVE

In SMAAK, trendsettend culinair magazine, verscheen in juni 2011 een uitgebreid artikel over de Hotelschool van Hasselt. Het is helemaal opgehangen aan het label “Hotelschool Hasselt meent het”.

dankwoord van Gwen Segers, namens Oxfam-Wereldwinkels

Goede middag. Als regiocoördinator voor Oxfam-Wereldwinkels hier in Limburg voel ik me bijzonder vereerd om hier vandaag aanwezig te zijn. Dit voorjaar vierde Oxfam-Wereldwinkels haar 40ste verjaardag. En we blijven in feeststemming, want vandaag valt er weer iets te vieren: de Hotelschool van Hasselt wordt zo dadelijk de allereerste Hotelschool in Vlaanderen, die zich officieel een fairtradeschool mag noemen!

Sta me toe om heel kort uit te leggen wie wij zijn en wat onze link is met de hotelschool van Hasselt.
Het meest gekende van onze beweging zijn natuurlijk onze wereldwinkels. Zo hebben we momenteel in 26 Limburgse steden en gemeenten een Oxfam-Wereldwinkel. Deze winkels worden gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers. In heel Vlaanderen zijn er meer dan 8000 vrijwilligers actief, in maar liefst 216 lokale winkelwerkingen.

Wereldwinkels verkopen eerlijke handelsproducten uit het Zuiden. Wij verkopen meer dan 200 voedingsproducten van 100 verschillende partnerorganisaties (boerengroeperingen) uit Afrika, Azië en Latijns Amerika. Daarnaast hebben we ook een breed gamma aan producten uit kunstnijverheid, juwelen, sjaals, serviesgoed, glaswerk, speelgoed … kortom bijzonder leuke geschenkartikelen.
Met de verkoop van fairtradeproducten bieden de Wereldwinkels jullie als consument een concreet middel om (sàmen met ons) iets te veranderen aan de onrechtvaardige verhoudingen binnen de wereldhandel.

In tegenstelling tot de gewone wereldhandel, ontvangen de kleine boeren in het Zuiden waarmee wij samenwerken een eerlijke prijs voor hun producten. Een prijs die hen in staat stelt om minstens de productiekosten te dekken, maar ook om in hun levensonderhoud te voorzien en hun leven in eigen handen te nemen. Bovenop deze eerlijke prijs ontvangt de coöperatie, waartoe deze kleine boeren behoren, een fairtradepremie. Waarvan ze zelf beslissen hoe deze premie besteed wordt: gezondheidszorg, scholing, betere infrastructuren, … Kortom: de premie komt volledig ten goede aan de gemeenschap en betekent voor hen allemaal een beter leven.

Met het kopen van fairtradeproducten kan iedereen hiertoe zijn of haar steentje bijdragen. Als consument koop je niet alleen een lekker en kwaliteitsvol product, maar koop je een product met een stevige boodschap.

En de reden dat ik jullie hier vandaag mag toespreken, heeft alles te maken met het verhaal achter onze fairtradeproducten. Vandaag wordt de Hotelschool van Hasselt de allereerste fairtradehotelschool in Vlaanderen.
Dit betekent in de eerste plaats dat de school zich inspant om haar leerlingen en hun ouders – en eigenlijk heel haar entourage – te doen stilstaan bij de herkomst van ons voedsel. En bij diegenen die er voor zorgen dat dit voedsel uiteindelijk op tafel belandt: de producenten.

Maar dit betekent ook concreet dat de hotelschool fairtradeproducten gebruikt: wijn van de wereldwinkel in de schoolrestaurants, sapjes in het internaat. Maar ook fairtradekoffie van Rombouts, bijvoorbeeld. Want gelukkig moeten de Wereldwinkels niet meer alleen aan de fairtradekar trekken maar stappen steeds meer ‘commerciële’ merken over op het verkopen van fairtradeproducten.

Er is de afgelopen twee schooljaren ontzettend veel gebeurd – en misschien mag ik ook wel zeggen: veranderd – op school wat fair trade betreft en hoe hier mee omgegaan wordt.
Zo stapten de zevendejaars van de opleiding Bakkerij twee schooljaren terug naar de Wereldwinkel in Hasselt met een bijzonder mooi voorstel. Ze wilden met hun mini-onderneming ‘Sweet a fair’ één schooljaar lang hun gebak en andere lekkernijen zoveel mogelijk met fairtradeproducten maken. En met Hasseltse hoeveproducten, rechtstreeks van bij de boer.

Steven Schepers, de educatieve kracht van de Hasseltse wereldwinkel, heeft dit project vanaf dag 1 met zeer veel enthousiasme en inzet ondersteund. Het is gestart als een experiment, zowel voor de begeleidende leerkrachten, als voor de Wereldwinkel. Het was sleutelen en zoeken, om tot de juiste recepten te komen. Maar eens die op punt stonden, ging de verkoop erg goed. Er was veel persbelangstelling: mooie artikels in het Belang van Limburg, items op TVL en Radio 2. De pers werd dan ook erg slim bespeeld.

Zo herinner ik me bijv. dat ik uitgenodigd werd om aanwezig te zijn bij het bezoek van de mini-onderneming aan gouverneur Herman Reynders. De leerlingen overhandigden de gouverneur bij zijn aantreden als peter van de Limburgse fairtrade-initiatieven een chocoladen kabouter Wesley. Een duidelijk gebaar om te tonen dat het de hotelschool en haar leerlingen menens is met fair trade. Maar met een vette knipoog. Het moet ook allemaal plezant en verteerbaar blijven. En vorig jaar oktober deelden de leerlingen in alle vroegte boterhammen met fairtradechoco uit aan de pendelaars in het station van Hasselt: om zo de aandacht te vestigen op de vele vormen van uitbuiting in de cacaoteelt.

De samenwerking tussen de Wereldwinkels en de Hotelschool gebeurde van onze kant met grote bescheidenheid en erkentelijkheid. Wij zijn echt getroffen door het warme hart dat binnen deze school klopt.
Ook de grote mate van professionaliteit, die hier in huis heerst, hebben we echt naar waarde leren inschatten: de leerkrachten beheersen hun vak als leraar/mentor én als echte stielmensen.

Bijzondere dank wil ik uitspreken naar mevrouw Marie-Thérèse Boyen, die dit experiment alle kansen gegeven heeft en (bij)stuurde waar dat nodig was. Directeur, door uw aanwezigheid tijdens persmomenten, bij het bezoek aan de gouverneur en onlangs bij een Fairtrade rondetafel weten wij dat u de Fairtrade gedachte een bijzonder warm hart toedraagt en waar mogelijk stimuleert.

Ook een oprecht woord van dank aan de heer Jo Tuts, afdelingshoofd van de opleiding Bakkerij. De afdeling waarbinnen de mini-onderneming 2 jaar lang rond Fairtrade gewerkt heeft. Zonder uw leerkrachten, de heer Jacques Vanderstraeten en mevrouw Sabine Doll stonden we hier vandaag niet. Wij waarderen en appreciëren in het bijzonder ook hun inzet en enthousiasme in deze. Hartelijke dank!

Maar last but not least, uiteraard wil ik de leerlingen bedanken, die de mini-onderneming met hun enthousiaste leergierigheid tot een succes maakten. Jullie waren waardige ambassadeurs van het fairtradeverhaal. En we hopen oprecht dat jullie deze waarden mee zullen dragen in jullie verdere leven.

dankwoord van An Kindermans, namens FairTradeGemeenten

Beste aanwezigen,

Ik ben zeer vereerd dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn op de proclamatieplechtigheid van de leerlingen van het 6 en 7e jaar. En dit om de officiële erkenning toe te kennen “Hotelschool Hasselt meent het”.

Graag licht ik jullie kort toe wat deze erkenning inhoud:

Deze kadert namelijk in de campagne FairTradeGemeente, een campagne die eerlijke handel en lokale duurzame voeding promoot in gemeenten en steden.
Gemeenten en steden kunnen de titel ‘FairTradeGemeente’ behalen wanneer zij aan 6 criteria voldoen die allemaal betrekking hebben op de promotie en beschikbaar stellen van Fairtradeproducten en lokale duurzame voedingsproducten.
Diverse actoren moeten aangesproken en overtuigd worden zoals het gemeentebestuur, winkels, horecazaken, bedrijven, organisaties en scholen.

De trekkersgroep van Hasselt is zeer actief aan de slag gegaan met de campagne FairTradeGemeente en na 5 jaar hebben ze een stevige samenwerking opgezet met heel wat actoren waaronder zeker de scholen.
En zo ook met Hotelschool Hasselt.
Om de erkenning ‘Hotelschool Hasselt meent het’ te ontvangen vragen wij :
– Dat de school achter het verhaal van FT en lokale duurzame voeding staat door educatieve activiteiten op te zetten
– Dat de school deze producten verkoopt of consumeert
– Dat de school over hun engagement communiceert

Toen de aanvraag van hotelschool Hasselt binnenkwam was ik aangenaam verrast. Ik had al geregeld via de pers gelezen over jullie initiatieven zoals de FT-chocolade kabouter Wesley. Maar het drong pas nu tot me door hoe structureel en diepgaand het engagement van deze school is en zeker van de bakkerijafdeling.
Ik was dan ook direct overtuigd dat Hotelschool Hasselt het wel degelijk meent met eerlijke en duurzame handel.
Vooral de mini-onderneming ‘sweet and fair’ en het vervolg ‘sweet a fair plus’ met de koppeling van FT, lokale duurzame producten en nu ook de koppeling met de slowfoodgedachte vind ik prachtig.

Deze leerlingen studeren (hopelijk) vandaag af en gaan aan de slag in de bakkerijsector. Dit met zo’n mooie portie extra bagage. Ik hoop dan ook van harte dat jullie deze kennis en gedachtegoed rond FT en lokale duurzame voeding meenemen in het werkveld en er de (h) eerlijkste creaties mee maken waardoor meer en meer consumenten kunnen genieten van eerlijke en duurzame producten.

Bij deze overhandig ik dan ook zeer graag de erkenning ‘hotelschool Hasselt meent het’ aan jullie. Hierbij zijn jullie de eerste hotelschool in België die deze erkenning ontvangt. Ik hoop dat heel wat scholen jullie voorbeeld mogen volgen en het jullie aanzet om te blijven investeren in eerlijke en duurzame handel!

Proficiat!

Advertenties

4 juli 2011 at 2:06 pm 3 reacties

Recepten Giovani Oosters en Moke Karmaoui tijdens culinair parkfeest Amuse 2011

Op algemeen verzoek, zullen we maar zeggen, alvast de recepten van:

kookdemonstratie met Oxfam Fairtradeproducten - Moke Karmaoui

Yanaïka, er is nog een plaatske voor u vrij naast Moke, zoals ge ziet …

28 juni 2011 at 4:10 pm 1 reactie

fotoverslag Amuse@Domein Kiewit – 26 juni 2011 | 5000 bezoekers tijdens eerste culinaire parkfeest

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Fotoverslag van de eerste editie van het culinaire parkfeest ‘AMUSE’ door de Stad Hasselt i.s.m. de Stedelijke Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking.

meer informatie op de website van de Stad Hasselt

artikel op Het Belang van Hasselt: Amuse onder de brandende zon van Kiewit door Chretien Paesen

UPDATE: de recepten van Giovani Oosters en Moke Karmaoui.

26 juni 2011 at 10:19 pm 2 reacties

zes nieuwe fairtradebasisscholen in Hasselt!

De Stad Hasselt organiseerde deze week 3 werelddagen: voor de eerste graad ‘Marokko@Hasselt voor Kids’, voor de tweede graad ‘FairTrade@Hasselt voor Kids’ en voor de derde graad ‘Millenniumdoelen@Hasselt voor Kids’. In totaal namen hier 1.028 kinderen uit het Hasselts lager onderwijs aan deel.

Maar er zijn ook scholen die zich permanent inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en Fair Trade. Zo verwierven donderdag 23 juni zes nieuwe Hasseltse lagere scholen de titel van ‘FairTradeSchool’. Als blijk van (h)erkenning ontvingen ze, uit handen van schepen Toon Hermans, het bekende plexiplaatje van “Hasselt (h)Eerlijke Stad”.

Vandaag zijn er in Hasselt liefst 8 scholen die met recht en trots het label FairTradeSchool aan hun gevel mogen hangen. Eerder behaalden de Stedelijke Basisschool Rapertingen en de Basisschool Stevoort de titel. Het rijtje wordt nu aangevuld met de Tuinwijk Heilig Hart, Catharina, Mozaïek, De Hazelaar, Sint-Martinus en de Stedelijke Basisschool Kuringen.

“Wij zijn er echt trots op dat wij het Fair Trade label van de stad Hasselt mogen ontvangen,”

aldus Brigiet Verlaak, directeur Kindercampus Catharina.

Wat heeft onze school zoal gedaan binnen het FairTradegebeuren ?

  • Fair Trade sinaassap tijdens de middagpauze in de eetzaal
  • Fair Trade koffie in de leraarskamer
  • Koffiestop (Broederlijk Delen) met verkoop van Fair Trade koffie en sinaassap
  • Op onze kerstmarkt staat jaarlijks een verkoopstand van Oxfam Wereldwinkel
  • Een spreker van Oxfam Wereldwinkel lichtte de Fair Tradedoelstellingen toe in het 4de leerjaar

“Amai zeg, we krijgen het label. Weer iets om fier over te zijn,”

lacht Anita Timmermans, klastitularis van het vierde leerjaar op de Vrije Basisschool Tuinwijk.

Wat heeft onze school hierrond gepresteerd?

  • wij drinken faitradekoffie in het leraarslokaal,
  • tijdens het schoolfeest werd er fairtradewijn geschonken,
  • de ouders kunnen zien a.d.h.v. een bundel dat we aan dit project meewerken, met in het kort de uitleg,
  • ouders zijn zelf al door de kinderen producten gaan kopen in de wereldwinkel
  • een spreker van de Wereldwinkel komt elk schooljaar in het vierde leerjaar naar de klas, en er worden dan ook lessen over dit onderwerp gegeven tijdens de godsdienstles

De scholen verdienen het label FairTradeSchool niet alleen omdat er fairtradeproducten worden gebruikt, maar ook omdat er in de klassen aandacht wordt gegeven aan de eerlijke handel. De scholen betalen een eerlijke prijs voor grondstoffen en goederen waardoor de kleine landbouwbedrijven betere overlevingskansen hebben. Vaak worden telers door grote bedrijven verplicht om hun gewassen tegen veel te lage prijzen te verhandelen waardoor ze bijna geen kansen krijgen om zelfstandigheid op te bouwen.

Om de 6 nieuwkomers te verwelkomen in de fairtradegemeenschap nodigde schepen Toon Hermans hen donderdag uit om dat te vieren op het domein Kiewit. De scholieren wachtte dan nog een leuke dag vol animaties en achteraf een stevige verrassing.

Meer info: hoe een fairtradeschool worden in Hasselt.

BRON: Foto’s en stukken uit dit artikel werden overgenomen van Het Belang van Hasselt. Met dank aan burgerreporter Chretien Paesen.

23 juni 2011 at 6:31 pm 2 reacties

AMUSE – culinair Wereldfeest met als thema’s Fair Trade en Korte Keten n.a.v. 5 jaar FairTradeGemeente (26/06/2011, Domein Kiewit)

UPDATE: bekijk het fotoverslag – meer dan 5OOO bezoekers!

AMUSE: voor ieders wat wils, en vooral voor ieder wat (h)eerlijks!

KLIK OP DE PRENT VOOR GROTE WEERGAVE

De Stad Hasselt verzamelt met dit initiatief allerhande partners die bezig zijn met de eerlijke en de zuiderse keuken. Zo staat er showcooking met Giovani Oosters, Yanaïka Skrzyszkowiak van ‘Mijn Restaurant Exquisa’ of ‘Lady Chef 2011’ en Moke Karmaoui op het programma. Deze drie bekende chefs zullen koken met producten van lokale boeren en van eerlijke handel. Maar ook de Kids komen aan bod, ‘Maison Papy’ gaat ‘Koken met Kids‘.

Verder demonstreert de wereldvermaarde Hasseltse chocolatier Patrick Mertens van chocolate experience Boon zijn kunsten met Max Havelaar-chocolade van Callebaut en toont Belgische kampioene Barista, Katleen Serdons, hoe je de lekkerste eerlijke Romboutskoffie kan zetten.

De Congolese, Senegalese, Filippijnse, Malinese, Burundese, Indische, Rwandese, Indonesische, Marokkaanse, Peruaanse, … keuken zal vertegenwoordigd zijn door leden van de stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking, die er ‘Zuiderse Amuses’ aan 1 euro zullen verkopen ten voordele van hun projecten in het Zuiden. Je krijgt dus niet alleen heel lekkers uit het Zuiden te ontdekken, maar ook de projecten in de landen zelf zullen aan de hand van foto’s voorgesteld worden.

Iedereen kent Lieve Blancquaert van haar programma’s op televisie, maar Blancquaert blijft op de eerste plaats een rasfotograaf. Al 25 jaar lang trekt ze samen met haar camera de wereld rond. Oxfam-FairTrade stuurde haar naar Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek, Paraguay en Sri Lanka. Daar zag ze met eigen ogen hoe FairTrade werkt en dat legde ze vast in aangrijpende foto’s die tentoongesteld worden op Amuse. Zij beschreef FairTrade als volgt:

FairTrade, dat gaat over het immense verschil tussen je eigen boterham mogen verdienen en je hand voor een aalmoes moeten ophouden. Het verschil tussen respectvol bestaan en bodemloze miserie. Het verschil tussen eerlijke handel en genadeloze uitbuiting.

Niet alleen boeren uit het zuiden vragen een eerlijk loon, maar ook de Hasseltse boeren vragen een rechtvaardig loon voor hun kwaliteitsproducten. Puur Limburg, Voedselteams, de zelfoogsttuintjes van de Wroeter,… worden voorgesteld en de Hasseltse boeren Marifru en het Swijsenhof laten je proeven van (h)eerlijks Hasselts. Geitenmelkijs van de Ijsboetiek uit Stokrooi en (h)eerlijke speculaas van bakkerij Van Brabant maken de combinatie van eerlijke producten en Hasseltse boerenproducten, zeker ook het ontdekken waard.

Maar ook commerciële bedrijven doen aan eerlijke handel en verkopen Max Havelaar-producten, herkenbaar aan het keurmerk. Zo zijn er Millesime, Eosta, Fruitsnacks, Ethiquable, Callebaut en Rombouts die je gratis laten proeven van hun FairTrade producten.

Maar Amuse wordt vooral een culinair feest met strandstoelen en fairtradecocktails van Thomas Janssens, FairTrade drankjes en zuiderse muziek uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika.
Sayari Llaqta is een Peruaanse band die bestaat uit muzikanten en dansers die uitdrukking willen geven aan hun Inca-cultuur..
Indikala is een groep van 8 Indische danseressen die aan Bollywooddansen doen, degenen die de film zagen van ‘Slumdog Millionaire’, herinneren zich zeker nog deze typische dansstijl van de Indische filmindustrie.
Dzidzolie is niet de eerste beste Afrikaanse groep, deze band speelde immers al op de Gentse Feesten en staat geprogrammeerd op Afro Latino. Paul Koudjou, de stichter van de band, is zoon van een Voodoo priester en priesteres die ook kruidendokters waren. Paul alias “Petit Paul”, kreeg met de moedermelk de smaak van de Voodooritmes en gezangen mee. Hij speelde in Benin reeds in diverse groepen, tot hij in 1980 naar België kwam. Hier begon hij samen met enkele anderen eerst de groep “Likalo”, speelde in de groep “Ntakraboa”, en nadien startte hij met “Dzidzolie” waarmee hij grote successen scoort.

In de Marokkaanse tent beleef je de sfeer van ‘Duizend-en-één-nacht’, proef je van Marokkaanse patisserie, verse muntthee, … en zal een fototentoonstelling staan van de Marokkaanse partnersteden. Voor de Kids zetten we hennatattoes.

Kortom voor ieders wat wils, of vooral voor ieder wat (h)eerlijks!

3 juni 2011 at 8:00 pm

Bilzen duizendste fairtradegemeente: proficiat!

In 2000 riep het engelse stadje Garstang, zich uit tot de eerste fair trade town. De rest is geschiedenis.
Op zaterdag 4 juni wordt de mijlpaal van 1000 Fairtrade Gemeenten bereikt. Op die dag krijgen wereldwijd een 7 tal steden, waaronder Madrid, Seattle, en… Bilzen de titel FairtradeGemeente. De trekkersgroep van Hasselt wenst de stad en de trekkersgroep Bilzen dan ook van harte proficiat!

Politiek statement voor de G20

Samen met de titeluitreikingen wil de internationale beweging achter Fair Trade Towns ook een politieke boodschap meegeven aan de G20 ministers van landbouw op hun meeting in Parijs op 22 en 23 juni.

Je kan de boodschap hier lezen. De Hasseltse trekkersgroep ondertekende deze uiteraard mee. Alsook… onze europarlementariër Ivo Belet. Waarvoor dank!

3 juni 2011 at 2:21 pm 1 reactie


Om een FairTradeGemeente te zijn en te blijven moet onze stad aan zes criteria voldoen:

1. Het lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade. Met woorden, en met daden.
2. Minstens twee fairtrade-producten zijn beschikbaar in de plaatselijke winkels. En in de horeca worden ze geserveerd.
3. Scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade-producten en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten.
4. Een goede strategie houdt de campagne lang in het nieuws. Zo voelt iedereen (inwoners, handelaars, organisaties) zich gewaardeerd voor zijn engagement.
5. Een lokale trekkersgroep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt voor continuïteit.
6. Met een nieuw initiatief promoot de gemeente lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten.

Categorieën