Posts filed under ‘2012 – 10 (oktober)’

Gemeenteraadsverkiezing/Provincieraadsverkiezing Hasselt: wat is het standpunt van de Hasseltse partijen t.a.v. Fairtrade en lokale landbouw?

2012 10 14 Gemeenteraadsverkiezing/Provincieraadsverkiezing Hasselt
Kandidaten of partijvoorzitters, laat ons jullie standpunten weten!

We fotografeerden met de trekkersgroep FairTradeGemeente onze politici dinsdag 22 mei vóór de gemeenteraad. Tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober verwachtten we van hun respectievelijke partijen een duidelijk standpunt (lees: engagement) t.a.v. de promotie en invoering van fair trade en korte keten in FairTradeGemeente Hasselt. Wat is daar van in huis gekomen, vroegen wij ons af.

Op de valreep stelde Clo van onze trekkersgroep enkele Hasseltse kandidaten 3 vraagjes via een facebookbericht met een link ter info: Hoe aankijken tegen een ondernemer in het kwadraat?

1. Zien jullie een landbouwer als een ondernemer?
2. Delen jullie de visie op ontwikkelingssamenwerking zoals geformuleerd door de koepel 11.11.11?
3. Hasselt mag de titel van FairTradeGemeente dragen sinds mei 2006.
Dragen jullie dit een warm hart toe of willen jullie dit eerder laten uitdoven?

A. N-VA: Joske Dybaljo-Dexters
B. GROEI met Open Vld: Laurence Libert
C. Vlaams Belang: Frank Troosters
D. CD&V Hasselt: Sigurd Thomassen
E. Open stadslijst helemaal Hasselt: Valerie Del Re
F. Leefbaar Hasselt: Jan Marechal

Zij ontving volgende antwoorden:

A. Van N-VA – Joske Dexters:

Onze standpunten vind je in het kort in bijlage. Groetjes en tot binnenkort, Joske

Zien jullie een landbouwer als een ondernemer?
Voor N-VA is landbouw een volwaardige economische sector. Er is nood aan een langetermijnvisie waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan.
Delen jullie de visie op ontwikkelingssamenwerking zoals geformuleerd door de koepel 11.11.11?
Vanuit een democratisch Vlaams-nationalisme met een open vizier op de hele wereld, is ontwikkelingssamenwerking heel belangrijk. Niet vanuit eigen economisch oogpunt, maar vanuit het welzijn en de welvaart van alle volkeren in de wereld. Het doel van ontwikkelingssamenwerking moet zijn: welvaart en welzijn ontwikkelen voor de mensen in het Zuiden op alle vlakken, zoals infrastructuur, onderwijs, democratie, economie, …
Ontwikkelingssamenwerking wil zeggen ‘meewerken aan een rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving”. Dit mag niet louter een zaak zijn van overheden, instellingen en organisaties maar wel een zaak vóór en dóór mensen. Het moet gaan over samenwerking en eerlijke handelsverhoudingen eerder dan over goedbedoelde maar eenzijdige hulp. Het stadsbestuur moet zich daarnaast maximaal engageren om meer middelen te bekomen bij de Vlaamse Gemeenschap om het lokale ontwikkelingsbeleid te ondersteunen.
Hasselt mag de titel van FairTradeGemeente dragen sinds mei 2006. Dragen jullie dit een warm hart toe net als Frieda Brepoels of willen jullie dit eerder laten uitdoven?
Uiteraard dragen we dit een warm hart toe. Minister Bourgeois is als minister van Bestuurszaken verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is een van de grootste Vlaamse werkgevers die een eerlijk aankoopbeleid hanteert en één van de grootste afnemers in ons land van eerlijke producten.

E. Van Valerie Del Re – Open stadslijst helemaal Hasselt:

Dag Clo,

Voor mij is een landbouwer een ondernemer ja, het is immers een zelfstandige die een bedrijf runt.
De visie van 11.11.11 is inderdaad dezelfde als wij hanteren in het beleid van de stad. We zetten namelijk in op solidariteit en bewustmaking. Het ene kan niet zonder het andere.
We zijn inderdaad heel erg blij met de titel van FT gemeente en proberen deze op zo goed mogelijke manier in te vullen. Naast het aankopen en serveren van wijnen, koffie en fruitsap hebben we ook al verdere stappen gezet:
-textiel: de T-shirts van de mannen van de centrale werkplaats zijn FT katoen
-wanneer het contract voor kledij is afgelopen willen we ook daar naar een aanbesteding met FT katoen.
In al onze aanbestedingen is FT een aandachtspunt.
Het blijft desondanks wel nodig dat de mensen van Oxfam ons op gezette tijden blijven achter onze veren zitten om nieuwe stappen te nemen.
Groetjes, Valerie

In de folder van Brigitte Grosemans (SPa Spalbeek/Centrum) stond een dikke alinea over FairTradeGemeente en als toemaatje haar foto.

F. Van Jan Marechal:

Ik dank u voor de gestelde vragen.
Ik kan u namens leefbaar Hasselt het volgende antwoorden.

1) Een landbouwer is voor ons zeker een ondernemer. Zelfs een zeer belangrijke want het zijn deze ondernemers die zorgen voor de voornaamste grondstoffen.
2) Wat ontwikkelingssamenwerking betreft zijn wij voorstander van dit te laten adviseren door comités zoals 11.11.11. en andere. Het zijn trouwens deze mensen die hier spreken met kennis van zaken.
3) Een FairTradeGemeente is voor ons bespreekbaar. Een gemeente moet het goede voorbeeld geven aan de maatschappij maar we moeten wel erop op toezien dat het een maatschappelijk draagvlak heeft.
Leefbaar Hasselt is een partij van en voor Hasselaren en het zijn deze Hasselaren die met hun argumenten ons programma kan bijsturen. Wij hebben geen verantwoording af te leggen aan een hoger liggend partijbureau. En dit laat ons toe terug een open politiek structuur op te zetten.

Met vriendelijke groeten. Jan Marechal Voorzitter & Lijsttrekker Leefbaar Hasselt

Advertenties

13 oktober 2012 at 10:48 am

chocoladewandeling Natuurpunt en Oxfam-Wereldwinkels in het Belang van Limburg

dankjewel, Belang van Limburg!
voor alle duidelijkheid: inschrijven kan enkel op voorhand in de Wereldwinkels van Hasselt en Zonhoven én in het Natuurpunthuis.

KLIK OP DE PRENT VOOR EEN GROTERE, GOED LEESBARE WEERGAVE

KLIK OP DE PRENT VOOR EEN GROTERE, GOED LEESBARE WEERGAVE

2 oktober 2012 at 4:05 pm

40 jaar Oxfam-Wereldwinkel – Chocoladewandeling: natuurwandeling met fairtradeproeverijen (Kiewit)

Activiteit n.a.v. 40 JAAR OXFAM-WERELDWINKELS IN HASSELT
Wanneer: 14 oktober 2012, vertrekken kan van 13:30 tot 15:00
Inkom: €6 (volwassenen) en €3 (kinderen tot 8 jaar)
Inschrijving: verplicht
Meer info & inschrijven : Sandra Bamps (0498/36 62 98 of sandra.bamps@belgacom.net)
Waar:
Bezoekerscentrum Natuurpunt
,
Putvennestraat 112 Kiewit-Hasselt
Organisatie: Natuurpunt Hasselt-Zonhoven i.s.m.
Oxfam Wereldwinkel Hasselt en Stevoort
Overige: Tickets alleen in voorverkoop verkrijgbaar in het bezoekerscentrum Kiewit en in de wereldwinkels van Hasselt, Stevoort en Zonhoven.

KLIK OP DE PRENT VOOR GOED LEESBARE WEERGAVE



27 augustus 2012 at 3:37 pm


Om een FairTradeGemeente te zijn en te blijven moet onze stad aan zes criteria voldoen:

1. Het lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade. Met woorden, en met daden.
2. Minstens twee fairtrade-producten zijn beschikbaar in de plaatselijke winkels. En in de horeca worden ze geserveerd.
3. Scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade-producten en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten.
4. Een goede strategie houdt de campagne lang in het nieuws. Zo voelt iedereen (inwoners, handelaars, organisaties) zich gewaardeerd voor zijn engagement.
5. Een lokale trekkersgroep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt voor continuïteit.
6. Met een nieuw initiatief promoot de gemeente lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten.

Categorieën